خانه‌ی دوست کجاست؟

بی نهایت حضرت است این بارگاه ... صدر را بگذار، صدر توست راه

» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٦ :: غیرت دینی
» پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٥ :: در نهایت داور اصلی خداست
» یکشنبه ٦ تیر ۱۳٩٥ :: معراج از نگاه مولانا
» سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥ :: هبوط
» یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤ :: مرز باریک بین عشق و سادیسم-مازوخیسم از نگاه اریک فروم
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: خواب زمستانی
» دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳ :: مرزهای اندیشه و استعاره
» جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳ :: پس از دموکراسی اکنون نوبت آزادی بیان است!
» شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳ :: تمام عمر قفس می‌بافت، ولی به فکر پریدن بود
» جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳ :: گفت و گوی تمدنها یک قرن پیش
» چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: بی‌مزگی‌های فلسفه
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: درس معلم ار بود زمزمه...
» جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢ :: ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم!
» پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢ :: طریق ترجمانی
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: یک فیلم این‌ور جوبی، یک فیلم این‌ور و اون‌ور جوبی، و بالاخره یک فیلم اون‌ور جوبی
» دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢ :: لولیان چنگمان افسانه‌گوی زندگیمان،‌ زندگیمان شعر و افسانه
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢ :: در فواید اخته کردن
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: هلال
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: هر چیز که در جُستن آنی، آنی
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: هلال
» جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢ :: جنبش مدنی
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: درسی که ما از این داستان می‌آموزیم!
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: یک پذیرایی ساده به صرف لذتی خودآزارانه برای میهمانان
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بر دویدی چون کدو فوق همه / کو تو را پای جهاد و ملحمه؟!
» شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جای خالی یک درس
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ :: آخرین صفحات خوابگردی‏های «کپلر» به روایت «آرتور کویستلر»
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ :: تولد دوباره
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: سخت خوش مستی، ولی ای بوالحسن ... پاره‌ای راه است تا بینا شدن!
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: کشیش کم‏جرأت
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: کفر گفتی، مستعد شو نیش را
» یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱ :: فرهنگ تغییر
» شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱ :: آموزش تزویر و پرورش ریاکار
» چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱ :: میراث مهجور
» پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: هیات علمی
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ :: مناجات مثنویه
» جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: یک کتاب خوب
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی ... که میوه‏ی نو دهد دایم درون دل سفر دارد
» شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱ :: خمُش بر ناقِل و منقول می‌خند
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ای عدوی شرم و اندیشه بیا
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: می‏سی‏سی‏پی
» چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱ :: خدایا توبه!
» دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ :: امان از این بحران هویت
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: تحلیل
» یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠ :: ... به کجا می‏برد ما را؟
» پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠ :: سگ زرد پاچه‏گیر و شغال باحال
» چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠ :: اگر در سرای سعادت کس است ...
» شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠ :: درخت زندگی
» یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠ :: دکتر آش-برنج-لاو یا: چگونه یاد گرفتم در روز فارغ‏التحصیلی با آش از گرسنگی نمیرم
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ :: فرهنگ استبدادی
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠ :: این روزها...
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: غرض‏ها تیره دارد دوستی را ...
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: معجزه‏ی هزاره
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ :: از ماست که بر ماست، اما ...
» یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠ :: زبان فارسی حقیقتی فراتر از هویت و لطافت
» پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠ :: این درها را باز کنید
» چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠ :: جریان انحرافی
» سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ز اعتقاد سست پرتقلیدشان ... وز خیال دیده ی بی‌دیدشان
» جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: کپی برابر اصل
» چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ :: واژه ای در قفس است
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: اول شاهنامه
» پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: نقد فرهنگ
» سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠ :: بهاریه
» دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩ :: حافظانه
» شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩ :: همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی ...
» یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: والیبال، آزادی و دیگر هیچ!
» شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩ :: جانا نخست ما را مرد مدام گردان ... وآنگه مدام درده ما را مدام گردان!
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد ... آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود
» شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩ :: ایده آلیست ها
» پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩ :: قرن شکلک چهر
» جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩ :: Evolution of thoughts in America
» سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩ :: من چقدر هستم یا چقدر می خواهم باشم؟
» دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩ :: پس زبان محرمی خود دیگر است
» دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: ز شیر شتر خوردن و سوسمار ...
» دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩ :: گمان مبر که برآید ز خام هرگز دود
» چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩ :: برنامه ریزی و ازدواج به سبک وودی آلن و سقراط
» جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩ :: به خیر گذشت!؟
» یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: مثنوی
» چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩ :: فَلُّ سَفَه
» یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩ :: گفت و گوی تمدن ها!
» شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: گفت و گو با برتراند راسل
» جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩ :: چه کسی بود صدا زد سهراب
» پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩ :: مواجهه "سعدی"، "حافظ" و "مولانا" با جفای خلق و جور زمانه
» پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩ :: خانه ی دوست کجاست؟