معجزه‏ی هزاره

موبد: «چون هزاره به سر رسد، دورانِ میش بشوَد و دورانِ گرگ اندر آید؛ و دیویَسنان* بر کالبدِ افریشتگان پای کوبند!»
 «مرگ یزدگرد» (مجلس شاه‏کُشی)، بهرام بیضایی

__________________________________________________________________________
*دیویَسنان :  پرستندگانِ دیو

/ 1 نظر / 5 بازدید