ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم!

هفته‌ی آخر از یک ماهی که ایران بودم یه بسته‌ای را از شهرستان پست پیشتاز کردم به مشهد. یه هفته بعد از برگشتنم به کانادا مادرم زنگ زده می‌گه: «بسته‌ی پستی برگشت خورده به این دلیل که گیرنده در منزل تشریف نداشته. ما که خونه نبودیم، مأمور اداره‌ی پست، بسته را داده به همسایه‌مون!»
کنجکاو شدم یه نگاه دیگه به گزینه‌های روی میز بندازم. 

/ 1 نظر / 206 بازدید
شیوا

[خنده]