جنبش مدنی

نمی‌دانم چرا هیچ وقت هیچ کاندیدایی برای تبلیغ خودش هم که شده نگفت طرفداران من نسبت به آلوده شدن سطح شهر حساسیت نشان دهند و نگذارند برگه‌های تبلیغاتی (دست‌کم برگه‌های تبلیغاتی من) روی زمین بماند و چهره‌ی شهر را زشت کند و زحمت پاک‌کردنش برای کارگران شهرداری بماند.

هیچ کدام یک کمپین انتخاباتی در کوه، ساحل دریا یا پارکی طبیعی برگزار نکرد و بنا را بر جمع کردن زباله از آن مکان نگذاشت تا نفعش دست‌کم به طبیعت و ساکنان آن برسد.


این بهترین فرصت است برای فرهنگ‌سازی از این دست و بالابردن حساسیت جامعه نسبت به ده‌ها مورد ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی از این قبیل که به نظر من پاره‌ای از مشکلات اساسی ماست.


ایده‌هایی از این دست را شما بر آن اضافه کنید شاید در آینده‌ای هر چند دور بهتر از آنی شویم که هستیم.


اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک / از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک؟
«حافظ»

یک قدح می نوش کن بر یاد من / گر همی خواهی که بدهی داد من
یا به یاد این فتاده ی خاک‌بیز / چون که خوردی جرعه‌ای بر خاک ریز
«مثنوی معنوی، دفتر اول»

/ 0 نظر / 5 بازدید